ميداانستید شما دقیقا آن چیزی هستید که میخورید؟!

مطالعات جدید نشان می دهد کارخانه ها و شرکت ها برای افزایش بهره وری کارکنان و کارمندانشان باید یرنامه های خاصی را برای سلامتی آن ها ارایه دهند.

مرکز تحقیقات بهداشت در بریگهام یانگ ،یافته است کارگردانی که وعده غذایی سالمی میخورند و مرتب ورزش می کنند دارای شغلی بهتر هستند و کمتر در کارشان غیبت میکنند.

بررسی ها نشان می دهند؛ کارمندانی که در طول روز غذاهای سالم تری میخورند ،25درصد بیشتر از دیگران دارای فرصت های شغلی خوبی هستند و کسانی که حداقل 5 وعده در هفته از میوه و سبزیجات استفاده می کنند ،دارای بازدهی کاری بالاتری هستند و نسبت به دیگران انسان های موفق تری هستند.


کسانی که حداقل در هفته 3 روز به مدت 30 دقیقه ورزش می کنند دارای فرصت های شغلی و تولیدی بیشتری می باشند.


کارگرانی که اضافه وزن دارند اغلب دارای رده شغلی پایین تری هیتند و زیاد در کارشان غیبت می کنند و از افسردگی و سایر بیماری های مزمن رنج می برند.