سلام.ببخشید فرکانس های شبکه های دیجیتال برای خود دستگاه دیجیتال را می خواستم.در گوگل جستجو کردم.فرکانس هایی برای تنظیم روی ماهواره می آمد.لطفا اگر کسی فرکانس شبکه های دیجیتال نه برای ماهواره بلکه برای دستگاه دیجیتال داره اینجا بنویسه.خیلییی ممنون.