اعلام شرايط معافيت کفالت

جام جم آنلاين: از شرايط اصلي رسيدگي به درخواست معافيت كفالت، رسيدن به سن مشموليت، نداشتن غيبت و تنها پسر بالاي 18 سال و سالم خانواده بودن مي باشد.


به گزارش روز سه شنبه جام جم آنلاين به نقل از اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي، سازمان وظيفه ناجا طي اطلاعيه اي اعلام كرد: از شرايط اصلي رسيدگي به درخواست معافيت هاي كفالت از جمله كفالت پدر بالاي 65سال تمام، يگانه فرزند ذكور سالم بالاي 18 سال خانواده بودن، رسيدن به سن مشموليت (18 سال تمام) و نداشتن غيبت مي باشد.
لازم به ذكر است، مهاجرت، ازدواج و يا در حبس بودن برادر يا برادران مشمول نيز مانع بهره مندي از اين معافيت براي مشمول متقاضي خواهد بود.

در اين اطلاعيه آمده است، برادر بيمار در صورتيكه بيماري وي در شوراي پزشكي وظيفه عمومي تاييد شود مانعي براي معافيت كفالت نخواهد بود.
اين اطلاعيه مي افزايد: پدر بيمار كمتر از 65 سال نيز بايد به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي نيازمند به مراقبت تشخيص داده شود.
اين اطلاعيه در خصوص معافيت موقت كفالت پدر نيازمند مراقب مي افزايد، پدر بالاي 65 سال سن و يا نيازمند مراقبت (كمتر از 65 سال) كه داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال سالم مي باشد، به شرط آنكه يكي از فرزندان ذكور وي در خارج از شهرستان محل سكونت پدر به تحصيل اشتغال داشته باشد پسر ديگر او مي تواند تا پايان سنوات تحصيلي برادر خود از معافيت موقت كفالت پدر نيازمند مراقب استفاده نمايد.