ا آرامشم اعتماد پشه رو جلب کردم و بعد کشتمش .. از این دورویی خودم بیزارمخدایا همش گفتیم "راضی ایم به رضای تو"این یه بار تو رضایت بده به رضای ما...
میگن هر سیگار 3 دقیقه از عمر آدم کم می کنه...همچنین ثابت شده از هرچیزی که لذت ببری 5 دقیقه به عمر آدم اضافه میشه...
سیگاراتونو با لذت بکشید که 2 دقیقه به ازای هر نخ سیگار به عمرتون اضافه بشه
اگه تو ماشینی و می بینی پسره با دوست دخترش وایستاده كنار خیابون..... كنار پاش ترمز بزن و داد بزن بگو ( دیگه نبینم به من زنگ بزنیا... ) بعد هم گازشو بگیر و برو
ثابت شده این کار خیلی حال میدهآیا می دانید میزان پاسخ مثبت دختران به بوق ویتارا 60 درصد بیشتر از انواع پژو می باشد؟روابط عمومی شركت سایپا
خدایا پاره شدیم از خوشحالی و زندگی مرفه!! دو دقیقه روی بقیه ی کشورها تمرکز کن!!!

موسي با عيسي سر يه دختر تاس مي ندازن؛ عيسي تاس رو ميندازه و جفت شش مياره...... بعد موسي تاس ميندازه و جفت هشت مياره!!!!
عيسي ميگه: آخه بي جنبه! يه دختر ارزش معجزه داشت؟؟!!
به سلامتیه دکتر شریعتی که هر چی جمله ی خفنه تو دنیا خودش گفت و رفت و واسه ما چیزی نذاشت
هر مطلبی به ذهنم خطور میکنه میبینم قبل من دکتر این جمله رو گفتن
یا گوشی هیـــچوقت گم نمیـــشه، یا اگه بشه حـــــــتما روی سایلنت هست

ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺍﻻﻥ ﮐﻪ
ﺣﻮﺻﻠﻤﻮﻥﺳﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣُﮑﻢ ﺑﺎﺯﯼﮐﻨﯿﻢ
یه مدته خونه بیکارم تا لنگ ظهر میخوابم ! امروز حدودای 12.30 مامانم اومده بیدارم کرده ، میگه پسرم این پهلو اون پهلو شو اقلا زخم بستر نگیری !!!

هیچی مثل این مساله رو اعصاب من نمیره که : با یه نفرخداحافظی کنم، بعد هم مسیر بشیم... بعد کنار هم هی راه بریم... بعد من سرعتم رو کم و زیاد کنم که بیشتر از این ضایع نشیم!!!!|

یه گدا رو میشناسم که هر چی خیابون شلوغ تر باشه این فلج تر میشه!

خدایا چی دیدی تو سوسک که بهش بال دادی؟؟
نه واقعا واسم سوالهدر من ندیدی، در اون دیدی اونوقت ؟؟!
تا شش سالگی فکر می کردم اسمم دست نزنه !

ناخوانا ترین نوشته روی بسته بندی مواد غذایی ایـرانی, تاریخ انـقـضاء و قیمتـشه !