اسکرین شات های جدید GTA V منتشر شدندیکسری اسکرین شات بسیار زیبا از عنوان پر سر و صدا Rockstar منتشر شد که واقعا بسیار زیبا هستند . اسکرین شات ها را پایین مشاهده می کنید :

طبق جدید ترین گفته های راکستار این عنوان ۵ برابر بزرگتر از Red DEAD است .