براي ورود به چت رومي كه پر است يعني 40 نفر در آن آن لاين هستند مراحل زير را طي كنيد:
ابتدا يك چت روم بسازيد تا هيچ كس داخل آن نباشد.
كد روبرو را در قسمت پيغام تايپ كنيد [*] join/ ﴿كه بجاي [*] بايد نام چت رومي كه پر هست و قصد ورود به آن را داريد را وارد كنيد.﴾
ممكن است با پيغامي كه مي گويد اين چت روم پر است مواجه شويد. يك مدت صبر كنيد دو باره كد بالا را وارد كنيد اين بار وارد چت روم پر خواهيد شد.