به گزارش مشرق به نقل از ایرنا،سرهنگ محمد رضا اكبر حلوایی افزود:با توجه به ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی كه تصریح دارد مشمولان برای ادامه تحصیل باید معافیت تحصیلی اخذ كنند، لذا تمامی دانش آموزان متولد مهر ماه 1373 و قبل از آن برای اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی 92-91 باید برای دریافت معافیت تحصیلی به دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی مراجعه كنند.

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی در خصوص فرآیند صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول اظهار داشت: این دسته از دانش آموزان برای دریافت برگ درخواست معافیت تحصیلی باید به واحد آموزشی كه ثبت نام كرده اند مراجعه كنند و با دریافت برگ مذكور كه توسط مدیر واحد آموزشی امضا و ممهور شده ،به دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی (پلیس+10) رفته تا پس از ثبت اطلاعات، برگ معافیت تحصیلی توسط دفاتر مورد نظر صادر و به مشمول تحویل شود تا با ارائه آن به واحد آموزشی بتواند از ابتدای مهر ماه سال جاری به تحصیل اشتغال یابند.

سرهنگ حلوایی تصریح كرد: با صدور معافیت تحصیلی برای دانش آموزان مشمول، آنان از مدت تحصیل خود در سن مشمولیت در مقطع متوسطه آگاه شده و به همین دلیل وارد غیبت نخواهند شد.

وی افزود: همچنین آنان می توانند در صورت اینكه تحصیلات آنها پیوسته بوده و یا در مدت تعیین شده فارغ التحصیل شده باشند در صورت پذیرش در دانشگاه از معافیت تحصیلی دانشجوئی بهره مند شوند.

حلوایی اظهار داشت: دانش آموزانی كه به صورت داوطلب آزاد تحصیل می كنند و همچنین به اشخاصی كه قبل از سن مشمولیت در مقطع متوسطه فارغ التحصیل شده باشند، معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

منبع:مشرق