به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، سرهنگ محمد رضا اكبر حلوايي دراين‌باره گفت: همانگونه كه قبلا نيز عنوان شده، در قانون وظيفه عمومي معافيت هايي براي خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي در نظر گرفته شده است.

وي افزود: معافيت يكي از فرزندان مادر فاقد همسر تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي ، معافيت مشمول داراي فرزندمعلول، معافيت تنها پسر خانواده هاي داراي سه فرزند دختر، معافيت مشمولاني كه با بانوان داراي معلوليت جسمي – حركتي ازدواج كنند از جمله اين معافيت‌ها است.

حلوايي گفت: در معافيت مادر فاقد همسر تحت پوشش كميته امداد و يا بهزيستي تعداد پسران مانع رسيدگي به درخواست مشمول نيست و همچنين در اين نوع معافيت در صورتي كه قبلاً يكي از فرزندان ذكور خانواده از معافيت كفالت مادر به واسطه معلوليت وي و يا فاقد همسر بودنش استفاده كرده است، فرزند ديگر اين مادر مي‌تواند از معافيت به واسطه تحت پوشش كميته امداد و يا بهزيستي بودن مادرش، استفاده كند.

معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا افزود: شرط اصلي رسيدگي به درخواست معافيت مشمول داراي فرزند معلول را تاييد معلوليت هاي متوسط ، شديد، خيلي شديد و تحت پوشش بودن توسط بهزيستي اعلام كرد.

حلوايي درباره معافيت تنها پسر خانواده‌هاي داراي سه فرزند دختر، گفت: خانواده مشمول بايد تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي بوده و مشمول نيز بايد تنها پسر خانواده و فاقد هر گونه برادر بيشتر يا كمتر از 18 سال باشد، همچنين در قيد حيات بودن پدر مشمول و وضعيت جسمي وي و تاهل يا مطلقه بودن خواهران مشمول مانع بهره مندي از اين نوع معافيت نمي‌شود.

به گفته وي استفاده برادر ناتني از اين معافيت در صورتيكه خواهران از طريق پدر يا مادر با او داراي رابطه نسبي باشند، بلامانع خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: مشمولاني كه با بانوان داراي معلوليت جسمي – حركتي اعم از جسمي، گفتاري، شنوايي و بينايي و يا تركيبي از ذهني يا رواني كه منجر به معلوليت جسمي هم شده باشد، ازدواج كنند معافيت موقت 5 ساله به آنان تعلق خواهد گرفت و در صورت استمرار ازدواج، پس از اتمام 5 سال از تاريخ عقد دائم از معافيت دائم برخوردار مي‌شوند.

معاون مشمولان و امور معافيت هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا‏ نداشتن غيبت را در معافيت مشمولاني كه با بانوان معلول ازدواج مي كنند، شرط اصلي بهره مندي از اين معافيت دانست و اظهار داشت: در ساير معافيت‌هاي مربوط به مددجويان، غيبت مشمول مانع رسيدگي به درخواست آنان نخواهد بود.


منبع:مشرق