به گزارش مشرق به نقل از آریا، سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي در گزارشي، ضمن فراخوان كليه مشمولان غايب و غيرغايب متولد( 1355 ) تاپايان مرداد( 1373 ) براي انجام خدمت دوره ضرورت در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: كليه مشمولان ديپلم وزير ديپلم سال‌هاي مذكوركه برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم مرداد ماه سال 1391 از سازمان وظيفه عمومي ناجا دريافت كرده‌اند مي‌بايست راس ساعت و تاريخ درنظرگرفته شده در محل و مراكزتعيين شده به منظور اعزام به خدمت دوره ضرورت حضورداشته باشند.

مشمولان ساكن تهران بزرگ:
براساس اين گزارش، كليه مشمولان ديپلم و زيرديپلم غايب وغيرغايب كه داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم مرداد ماه سال 1391 هستند، مي­‌بايست رأس ساعت 6 صبح روز( شنبه 21مردادماه سالجاري) به محل و مراكزي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا درقالب برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نيروهاي مسلح ابلاغ شده است حضور يافته تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساكن سايراستان‌ها :
در اين گزارش آمده است كه كليه مشمولان ديپلم وزيرديپلم غايب و غيرغايب كه داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم مرداد ماه سال 1391 هستند؛ بايستي رأس ساعت 7 صبح شنبه(21 مردادماه سالجاري) به معاونت وظيفه عمومي استان محل سكونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

براساس اين گزارش، عدم حضور به موقع درزمان و محل‌هاي تعيين شده غيبت محسوب مي‌شود و در ضمن آن دسته از مشمولاني كه به هر دليل تاكنون موفق به دريافت برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نشده‌اند مي‌توانند به نزديكترين دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي(پليس+10) مراجعه و نسبت به دريافت برگ مذكور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن اقدام كنند.
منبع:مشرق