به گزارش خبرگزاری و به نقل از روزنامه نویه‌زورخرسایتونگ، در چند روز گذشته

با افزایش مسابقات پیکارهای لندن 2012 بر شمار توریست‌های که جهت تماشای مسابقات

به مرکز انگلیس سفر کرده‌اند، افزوده شده است.
این امر سبب شده تا در سطح شهر لندن، شمار زیادی از علاقمندان با فرهنگ‌های مختلف

رفت و آمد کنند و در این میان شمار کسانی به نظم و ترتیب و موضوع پاکیزگی سطح شهر آسیب می‌رسانند، افزایش یابد.
براین اساس شهرداری لندن روز گذشته اطلاعیه‌ای صادر کرد که با کسانی که در معابر و خیابان‌ها

زباله می‌ریزند، با همکاری پلیس برخورد جدی کرده و آنها را جریمه خواهد کرد.
پیکارهای لندن 2012 از روز جمعه 6 مرداد شروع شد و تا تاریخ یکشنبه 22 مرداد ادامه خواهد یافت.