ژوزه قراردادش را با پرسپوليس امضا کرد

مانوئل ژوزه قرارداد داخلي خود را با تيم فوتبال پرسپوليس امضا کرد.

مانوئل ژوزه به دليل اختلاف در چند بند از قراردادش تاکنون بدون قرارداد کارش را در پرسپوليس انجام مي‌داد.پس از جلسات متعدد و اصلاحيه چند بند، سرانجام قرارداد اين مربي پرتغالي امشب و قبل از ديدار با فجرسپاسي در هتل اوين به امضا رسيد. اين قرارداد در 3 نسخه به امضا رسيد و يک نسخه در اختيار باشگاه و يک نسخه در اختيار ژوزه و يک نسخه در اختيار وکيل سرمربي پرتغالي قرار داده شد. وي به احتمال فراوان فردا قراردادش را در هيئت فوتبال ثبت خواهد کرد.

ژوزه همچنين بخشي از قرارداد خود را دريافت کرد. باشگاه پرسپوليس امروز يک واحد مسکوني را در اختيار اين مربي قرار داده بود.