دراین کتاب می خوانید:
ابتدا باید از مسیر زیر پروژه جدید را ایجاد کنید. File > New > Project
در این بخش نوع برنامه را از نوع Class Library انتخاب می کنیم. در قسمت Name نام و در قسمت Location مسیر پروژه را مشخص می کنیم. حال بر روی OK کلیک می کنیم تا پروژه جدید ایجاد شود. در صفحه ای که نمایان می شود نام کلاس را به SqlQuery تغییر دهید و فضای نام مربوط به برنامه را در بالای آن قرار می دهیم.
Using System
Using System . Collections . Generic
Using System . Linq
Using System . Text
Using System . Data
Using System . Data . Sqlclient
Using System . Configuration
Namespace Sqldll
{
Public Class SqlQuery
سپس در Solution Explorer بر روی References کلیک راست کرده و Add Reference راانتخاب می نماییم.

کد:
http://download.netqurd.com/Ebook/Programming/C-sharp%20Dll%20%5Bwww.NetQurd.com%5D.rar