آيا مي دانيد بدن جوجه تيغي در هنگام تولد حالت ژله اي دارد و حتي ممكن است در حين تولد، نيمي از بدنش توسط تيغهاي بدن مادر كنده شود؛ اما تا قبل از يك هفتگي، بدنش كاملاً ترميم مي شود؟
آيا مي دانيد سگ از نژاد اسب است و خود اسب هم از نژاد ماموت يا همين فيلهاي امروزي است؟

آيا مي دانيدضريب هوشي نوزاد انسان در سه روز اول تولد بيش از هفتصد و پنجاه است اما اين مقدار از روز چهارم به سرعت پايين مي آيد؟ و آيا مي دانيد با كمك اين هوش است كه نوزاد سينه مادر را به روش استنتاجي پيدا مي كند و در واقع به اين نتيجه مي رسد كه بايد سينه را بمكد؟

آيا مي دانيد يك نوع سمندر در آفريقا وجود دارد كه تحمل شانزده هزار ولت برق با شدت جريان پنجاه هرتز را دارد و در اين حالت بدنش تنها نوري معادل يك لامپ 70 وات توليد مي كند؟
آيا مي دانيد زرافه ها در اصل گوشتخوار هستند اما به دليل عدم توانايي در بلعيدن غذا از روي زمين به دليل داشتن مري طولاني و نداشتن اندام مناسب براي شكار، گياه خواري مي كنند و به همين دليل يك زرافه در تمام طول عمر خود سوء هاضمه دارد؟

آيا مي دانيد در قطب شمال تنها دو ماه از تابستان امكان آتش روشن كردن در فضاي آزاد وجود دارد و در بقيه ايام سال به دليل سرماي شديد، آتش به صورت تكه هاي بلور در آمده و خورد مي شود؟

آيا مي دانيد اگر بتوانيد سر خود را سه بار پشت سر هم و در زماني كمتر از 10 ثانيه محكم به ديوار بكوبيد، ميگرنتان خوب مي شود و اصلاً دردتان نمي گيرد؟

آيا مي دانيد اگر در هنگام چشم درد، بتوانيد به كمك انگشت سبابه، چشمتان را از حدقه دربياوريد، دردتان برطرف شده و در كمتر از يك ساعت، يك چشم جديد به جاي آن در مي آيد؟

آيا مي دانيد اگر پيش من بياييد تا من يك اردنگي محكم به شما بزنم، تمام بيماري ها و سموم بدنتان دفع مي شود؟

آيا مي دانيد كه همه اينها چرت و پرت بود؟

آيا مي دانيد شما الآن سر كار رفته ايد؟ آيا مي دانيد هرچه الآن در دلتان نسبت به من گفتيد، خودتان هستيد؟

آيا ميدانستيد شما الان براي گرفتن انتقام از من، به فكر مي افتيد كه اين مطلب را براي همه بفرستيد؟

آيا مي دانيد هرچه در اينترنت به دستتان رسيد را نبايد باور كنيد چون شما عقل داريد؟
آيا ميدانيد كه با وجود اينكه فهميده ايد كه سر كار رفته ايد، چرا داريد اين مطلب را تا آخر ميخوانيد؟

اما من الان دانستم که شما هیچ نمیدانید