عضو هیئت مدیره بانک رفاه با بیان اینکه پیامک ارسالی به دلیل اتمام تاریخ انقضای کارت‌ها بوده است گفت: این پول در بانک باقی مانده تا مشتری برای باز کردن حساب جدید اقدام کند و پس از آن پول به حساب واریز خواهد شد.
فارس نوشت: اسماعیل للگانی با بیان اینکه تعدادی پیامک ارسالی از طرف این بانک برای برداشت از حساب آنها و قطع یارانه 28 هزار تومانی نبوده است، اظهار داشت: این پیامک برای کسانی ارسال شده است که تاریخ انقضای اعتبار کارت آنها به اتمام رسیده است.


وی افزود: تاریخ انقضای کارت این اشخاص در حال حاضر به اتمام رسیده است و به همین دلیل پولی که در این حساب بوده قابل نگه‌داری نبوده است.


عضو هیئت مدیره بانک رفاه ادامه داد: این پول در بانک باقی مانده تا مشتری برای باز کردن حساب جدید اقدام کند و پس از آن پول به حساب واریز خواهد شد.


وی تاکید کرد: این پیامک تنها برای این بوده که فرد حساب جدیدی افتتاح کند زیرا تاریخ انقضای کارت این افراد به اتمام رسیده است و پول در حساب بستانکاران بانک نگه داشته می‌شود و با افتتاح حساب جدید پول دوباره به حساب باز می‌گردد.