دختره به نامزدش (حيف نون) اس ام اس ميدهخونه خاليه من تنهامحيف نون جواب ميدهقرآن بخوان از هيچي نترس


قدرت ديد خانومها : يه تار مو را روي کت شوهرشون مي بينند اما چراغ تير برق کوچه شون را هنگام رانندگي نمي بينند

زندگي دو چيز به من آموخت، که...هرچي فکر مي کنم يادم نمياد چي بود

يک دستگاه الاغ مدل بالا تيپ قاطر سم اسپرت ارتفاع تا زانو داراي کارت يونجه مصرف صدي يه مشت علف ! گردن هيدروليک دزدگير مجيک جفتک پالان چرمي بوق عرعر بلبلي طوسي متاليک فروشي محصول ???? شرکت غضنفر

من آخرش با يخچال ازدواج مي کنم!
وقتي خوشحالي ميري در يخچالو وا ميکني!
وقتي ناراحتي ميري در يخچالو وا ميکني!
وقتي کسلي ميري در يخچالو وا ميکني!
داري با تلفن حرف ميزني ميري در يخچالو وا ميکني! …
وقتي نميدوني چته! ميري در يخچال و وا ميکني! و…
آخه موجود اينقدر سنگ صبور !!؟
اينقدر محترم؟ اينقدر با حوصله ؟ اينقدر با شخصيت!!!
“تنهــــــــاي دوم”


غضنفر نصف شب ميره دزدي صاحب خونه پا ميشه ميگه کيه؟ غضنفر ميگه هيچکي، گربست بع بع ... !

غضنفر تو عروسيش گم ميشه دنبالش ميگردن ميبينن رفته تو ميني بوس جابگيره !

مشترک گرامي شما برنده همسر شديد، جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت: شتردرخواب بيند پنبه دانه.com مراجعه فرمايد.
(با تشکر شرکت بشين تا بياد)


يه نفر ميره کولربخره ياروميگه آبي مي خواي؟ميگه فرق نمي کنه قرمز بده

با سلام خدمت عمو زنجير باف! يه گله ازت داشتم، شما که زحمت کشيدي و زنجير منو بافتي آخه تنت ميخاريد اونو پشت کوه انداختي!
حيف نون تو صدا و سيما استخدام مي شه، بعد از دو هفته اخراجش مي کنن! ميگن چرا اخراج شدي؟ ميگه هيچي بابا وسط اذان پيام بازرگاني پخش کردم!

اگه کسي بهت گفت خوشگل, اول يه لبخند ملايم بزن بعد با مشت بزن تو چشمش تا ديگه مسخرت نکنه