اولین تصویر و کاور بازی Forza Horizon را می توانید در زیر مشاهده کنید.