تلفن زنگ میخورد:
گفتگوی دو دختر پای تلفن:
سلام عشقم،قربونت برم.چطوری عسل؟فدات شم...
می بینمت خوشگلم...بوس بوس
گفتگوی دو پسر پای تلفن:
بنال...بوزینه مگه نگفتی ساعت چهار میای؟
د [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
بعد از قطع کردن تلفن:
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
واه واه واه!!!دختره ایکپیریه بی فرهنگ چه خودشم میگیره اه اه اه!!
انگار از دماغ فیل افتاده!
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
بابا عجب بچه باحالیه این حمید!خیلی حال میکنم باهاش
خیلی با مرام!
منبع: [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]