شب گذشته کمپانی گوگل آمار نسخه های سیستم عامل محبوب اندروید بر روی گوشی و تبلت ها مختلف در سطح جهان را

عرضه کرد .در حال حاضر از نظر محبوبیت نسخه 4 این سیستم عامل دارای رتبه اول و 2.3.3 و 3 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار


دارند.


با توجه به عکس زیر میتوانید به این آمار و ارقام پی ببرید .


میزان استفاده از Android 4.0 Ice Cream Sandwich با رشد 2% از 2.9 به 4.9 رسیده است .HoneycombAndroid 3.x
میزان خود را در 3.3 % از دستگاه های اندرویدی حفظ کرده و به مرور این رقم رو به کاهش است .
Android 2.3 Gingerbread
با رشد 63.7% به 64.4% نشان داد که هنوز هم مردم از این نسخه پشتیبانی و خرید میکنند که تعجب آور هم نیست .

Android 2.2 Froyo و 2.1 Eclair
بصورت ساکن و بدون رشد با میزان 20.9 و 5.5 درصد بوده و رشدی رو پشت سر نگذاشته اند بدلیل اینکه دستگاه هایی

با این نسخه یا به 4 یا به 2.3 در حال بروز رسانی میباشند .

Android 1.6 Donut و 1.5 Cupcake
به راه خود با 0.7 و 0.3% در حال ادامه دادن می باشند و کمپانی گوگل به این 2 نسخه احترام خاصی میگذارد.


منبع:
آندروید سنترال