مفهوم MyDesk اساسا به دو جزء تفکیک می شود، یا به عنوان حافظه خارجی گوشی های هوشمند استفاده می شود و یا به عنوان نگه دارنده ی هر کامپیوتر کیندا. هنگامی که تلفن هوشمند به دستگاه متصل می شود به شکل یک لپ تاپ یا تبلت به نظر می رسد! جالب است بدانید که این دستگاه با استفاده از یک پانل خورشیدی که در پشت آن قرار دارد، شارژ می شود.