پسر به دختر : من پدرم پیره و 92 سالشه و به همین زودی ها میمیره و من پولدار میشم ! همسر من میشی ؟؟

دختر : نه !!!
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
چند روز بعد پسر فهمید اون دختره شده مادر جدیدش

نتیجه اخلاقی : هیچ وقت ایده هاتون رو به یک دختر نگید!!!