سازمان بهداشت جهاني اعلام کرد سالانه بيش از 80 هزار مورد جديد بيماري سل در اروپاي غربي ثبت مي‌شود که در اين ميان تنها شهر لندن با سه هزار و پانصد مورد جديد از اين بيماري ريوي، بيشترين زيان را در بين پايتخت‌هاي اروپايي مي‌بيند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اروپاي شرقي، بر اساس آمار موجود هم اکنون بيش از 250 هزار بيمار مبتلا به سل مقاوم به دارو در اروپا وجود دارد که گسترش اين روند به دليل تشخيص ديرهنگام بيماري و درمان ناقص آن توسط پزشکان مي‌تواند معضل بزرگي را براي اروپا به همراه داشته باشد.
سازمان بهداشت جهاني افزايش مهاجرت از مناطق آلوده به اروپا را از علل رشد بيماري سل در اين منطقه دانسته است.
سل يک بيماري عفوني قابل انتقال است که توسط باکتري به نام "ميکوباکتريوم توبرکلوزيس" ايجاد مي‌شود.
ميکروب سل در بدن بسياري از افراد وجود دارد اما آنها مبتلا به بيماري سل فعال نيستند. اين بيماري در کشورهايي که بهداشت عمومي در آن رعايت نمي‌شود و همچنين در مناطقي که اب و هواي معتدل و مرطوب دارند بيشتر شايع است.
سازمان بهداشت جهاني، همواره درمان بيماري سل را يک فوريت جهاني اعلام کرده زيرا با پيدايش و انتشار باکتري‌هاي مقاوم به دارو، خطر تبديل بيماري سل به يک بيماري غيرقابل علاج و کشنده بسيار محتمل است.