به کلید زیر مراجعه کنید ( در صورت عدم وجود Direct 3d آن را ایجاد کنید )
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
برای هر یک از مقادیر زیر یک داده DWORD ایجاد کنید عدد یک برای این داد ه ها به منزله فعال شدن آنها و عدد صفر به معنای غیر فعال شدن آنهاست :
DisableAGPSupport : غیر فعال کردن پشتیبانی از AGP
DisableMMX : غیر فعال کردن پشتیبانی از دستورالعملهای MMX
DisableWiderSurface : غیر فعال کردن پشتیبانی از صفحه ای عریض تر
DisableInctivate : لغو پشتیبانی از کارت گرافیکی با پردازش بالا
EnablePrintScreen : فعال کردن عملکرد دکمه Print Screen برای عکس گرفتن
ShowFrameRate : نمایش سرعت پخش فریم در ثانیه
DisableNoSysLock : فعال کردن وقفه های طولانی مدت در حافظه تصویری
ForceNoSysLock : فعال کردن وقفه های طولانی مدت در حافظه تصویری
EmulationOnly : فعال کردن لایه شبیه ساز نرم افزاری برای کارتهای قدیمی