دوربین HIRISE ناسا دیدن آب و هوای دنیاهای دیگر را فراهم کرده است. حدس می‌زنید که این دیو باد (تنوره دیو) پهنه کدام سیاره را در می‌نوردد؟

این خاک زنگاری احتمالا پاسخ را به شما داده است : اینجا مریخ است. "تجربه علمی تصویربرداری با وضوح بالا" یا HIRISE دوربینی است که بر روی "مدارنورد شناسایی مریخ" (MRO) قرار دارد، و تصاویر با وضوح فوق‌العاده بالا از سطح مریخ را به زمین می‌فرستد.

تصویر این گردباد را در سطح غبارآلود مریخ در انتهای فصل بهار مریخی گرفته است. پژوهشگران محاسبه کرده‌اند که این ستون غبار به ارتفاع 800 متر رسیده است.

بادهای مریخی این ستون غبار را به سمت شرق می‌رانند، در حالیکه خود دیوباد به سمت جنوب شرق حرکت می‌کند.


منبع: همشهری