دیدنیهای مارماریس
دژ مارماریس
این دژ که درست در پشت دفتر گردشگری قرار دارد، در زمان پادشاهی سلیمان بزرگ بنا شده. این سلطان، در سال ١٥٢٢، بیش از دویست هزار نفر را جهت حمله به رودس- که سنت جان از آن دفاع میکرد- در این دژ بسیج کرد.
امروزه دژ مارماریس به موزهی مارماریس تبدیل شده است.

حمام آرموتالان
حمام تمیز و مدرن آرموتالان، پشت بیمارستان حکومت، نزدیک خیابان داتچا و در ٢ کیلومتری مرکز شهر قرار دارد. بعد از ساعت ٦ بعدازظهر، این حمام برای گروههای توریستی خالی شده و برای استفاده راحتتر است.

گردش با قایق
جز قایقهایی که از مارماریس به سمت رودس حرکت میکنند، قایقهای تفریحی دیگری هم از خلیج مارماریس به سمت سواحل و جزیرههای دیگر در حرکتاند.
جز چک کردن مسیر و مقصد این قایقها، به سرو ناهار و غذاهای منو هم توجه کنید.

غواصی
مرکز آبی غواصی- که از آوریل تا اکتبر فعال است- هم تور چند روزه دارد و هم تورهایی که یک نیمروز طول میکشند؛ با پرداخت هزینهی تور وسایل و آموزشهای لازم هم در اختیار شما قرار میگیرد.