خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
در يك آزمايش جديد معلوم شد پرخوري مي‌تواند موجب پير شدن زودتر مغز شود در حالي كه كم خوردن باعث فعال شدن نوعي مولكول در اين عضو حياتي مي‌شود كه حاصل آن جوان ماندن مغز است.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا،‌ گروهي از متخصصان دانشگاه «سيكردهارت» در رم، مولكولي را شناسايي كرده‌اند كه CREB1 ناميده مي‌شود. اين مولكول محدوديت مصرف كالري را در مغز موش‌هاي آزمايشگاهي مورد هدف قرار مي‌دهد.

اين متخصصان متوجه شدند كه مولكول CREB1 ‌بسياري از ژن‌هايي را فعال مي‌سازد كه به افزايش طول عمر مرتبط هستند و هم چنين عامل موثري در فعاليت مناسب مغز محسوب مي‌شوند. بعلاوه آزمايشات تاييد كرد احتمال فعال سازي اين مولكول زماني افزايش پيدا مي‌كند كه فرد به كم‌خوري عادت داشته باشد در حالي كه پرخوري موجب كاهش فعاليت مولكول مزبور مي‌شود.
به گزارش اينديپندنت، اين متخصصان مي‌گويند: ما اميدوار هستيم كه بتوانيم در آينده از طريق داروهاي جديد، اين مولكول را فعال كرده و از اين طريق به جوان نگه داشتن مغز و در نتيجه به جلوگيري از آلزايمر و پاركينسون كمك كنيم.
شرح اين مطالعه در مجله دستاوردهاي آكادمي ملي علوم امريكا ارائه شده است.