همزمان با دههي فجر برنامههاي شبكه «شما» از طريق ماهواره در تمام نقاط دنيا قابل دريافت خواهد بود.

به گزارش سرويس تلويزيون ايسنا، محمد صادق پهلوانزاده، مدير شبكه شما با بيان اين مطلب گفت: به دنبال استقبال گسترده مخاطبان از اين شبكه و به دستور رييس سازمان در اين ايام مبارك، امكان دريافت تصاوير برنامه هاي شبكه شما از طريق ماهواره فراهم ميشود.
وي يادآور شد: آثار منتخب توليدي مراكز استان ها در بخش هاي مستند نمايشي و داستاني، مجموعه و فيلم تلويزيوني، گزارش، برنامه هاي تركيبي، عروسكي و انيميشن، جنگ و مسابقه با نگاهي كيفيت محور از شبكه شما روي آنتن مي رود و اين شبكه به طور مداوم از طريق نظرسنجي و سامانه ارتباطات مردمي ذائقه مخاطبان را بررسي ميكند تا بر اساس خواستههاي آنان برنامه روي آنتن برود.
پهلوانزاده افزود: بر اساس نظرسنجي مردم علاقمند هستند تا برنامههايي با موضوع جاذبههاي طبيعي، اماكن مذهبي و تاريخي موسيقي و آداب و رسوم اقوام را بيشتر دنبال كنند.