احکام تراشیدن ریش
آیت الله بهجت: 485. تراشيدن ريش جهت حفظ بهداشت و نظافت چه حكمى دارد؟
ج. حرام است.
486. اگر انسان براى اين كه توهين مردم را نشنود، ريشش را بزند، چه حكمى دارد؟
ج. جايز نيست.
آیت الله سیستانی:
سؤال: تراشيدن ريش با تيغ يا با ماشين صفر آيا اشكال دارد؟ براى كسى كه صدق ريش نكرده چطور؟

پاسخ: بنابر احتياط واجب جايز نيست. و تراشيدن موهاى نازكى كه از كودكى مى رويد اشكال ندارد.سؤال: چرا تراشيدن ريش حرام است؟ منبع آن را لطفاً اعلام نمائيد؟

پاسخ: بنابر احتياط واجب جايز نيست و دليل احتياط ممكن است وجود بعضى روايات غير معتبر و اجتناب از مخالفت مشهور و احتياط در دين.

آیت الله وحید خراسانی: سوال 276 : تراشيدن ريش تمام صورت چه حكمى دارد و آيا مى توانيم ريش پروفسورى بگذاريم يعنى ريش چانه را نزده و ريش قسمتهاى ديگر را بتراشيم؟ج-بنابر احتياط واجب تراشيدن ريش چانه يا قسمتى از آن جايز نيست و اگر به مقدارى ريش بگذارد كه عرفاً صدق كند ريش دارد كافى است و ريش پروفسورى در صورتى كه عرفاً صدق كند كه ريش دارد ، مانعى ندارد.


سوال 278 : آيا تراشيدن ريش در موردى كه موجب مسخره شدن باشد جايز است؟


ج-احتياط واجب اين است كه ريش را نتراشد مگر اينكه نتراشيدن موجب سخريه و مهانت شديد باشد كه عقلاء تحمّل اين سخريه و مهانت را نداشته باشند.


آیت الله مکارم شیرازی:آيا تراشیدن ریش از ته و يا بصورتي كه فقط در قسمت چانه حفظ شده و مابقي تراشيده شود، جايز است يا خير؟
احتياط در ترک تراشیدن ریش است ولي ريش پروفسوري مانعي ندارد.

آیت الله خامنه ای:س 1414: آيا تراشيدن ريش فسق محسوب مى‏شود؟
ج: تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام است و احوط اين است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب مى‏شود.