اشتباه يک جراح زيبايي منجر به مرگ دختري جوان شد. اين پزشک که قرار بود شکم بيمارش را جراحي کند حين انجام عمل به روده وي آسيب زد و همين کار براي مرگ بيمارش کافي بود.

چندي قبل مرد ميانسالي به دادسراي رسيدگي به جرايم جنايي تهران رفت و از مرگ مشکوک دختر ۲۷ ساله اش خبر داد. او گفت: سه روز قبل دخترم مهسا براي انجام عمل جراحي زيبايي در يکي از بيمارستان هاي خصوصي بستري شد. مهسا از اضافه وزن رنج مي برد و قصد داشت از شر چاقي رها شود. پزشکان نيز به او قول دادند با انجام عملي ساده حجم چربي هاي دور شکمش را کم مي کنند و مهسا بعد از چند روز مي تواند به زندگي طبيعي اش ادامه دهد. آن ها براي انجام اين کار پول زيادي از دخترم گرفتند و او نيز خوشحال بود که با انجام اين عمل به فرم ايده آلش مي رسد اما دو روز بعد از اين عمل وي بر اثر عفونت شديد فوت کرد. وقتي در اين باره با يک پزشک معتمد مشورت کردم، فهميدم دخترم به دليل انجام عمل زيبايي جانش را از دست داده است. حالا از پزشک او به دليل اين که جانش را گرفته شکايت دارم.

در پي اعلام اين شکايت بازپرس جنايي پايتخت از متخصصان پزشکي قانوني خواست با بررسي اين ماجرا نظر کارشناسي خود را اعلام کنند. در شرايطي که خانواده مهسا مدعي بودند او به دليل قصور پزشکي فوت شده است گزارش پزشکي قانوني خلاف اين مدعا را نشان مي داد. در گزارش پزشکي قانوني آمده بود: علت اصلي مرگ دختر جوان عفونت در ناحيه روده بوده و پزشک معالج وي در مرگش نقشي نداشته است.

به دنبال اين گزارش پرونده مرگ مشکوک دختر جوان مختومه اعلام شد اما خانواده مهسا که همچنان اعتقاد داشتند دخترشان قرباني قصور پزشکش شده است به قرار منع تعقيب اعتراض کردند.

به اين ترتيب پرونده به مجتمع قضايي بعثت ارجاع شد و روي ميز محمدرضا گيوکي، قاضي شعبه ۱۱۵۶ قرار گرفت. قاضي گيوکي با بررسي محتويات پرونده تحقيقات انجام شده را ناقص تشخيص داد. مهسا هنگام مرگ جوان بود، بيماري خاصي نداشت و از سويي فاصله بين انجام عمل جراحي و مرگ او کمتر از ۴۸ ساعت بود. به اين ترتيب پرونده به کميسيون پزشکي ارسال شد تا نظر اين کميسيون نقش تعيين کننده اي در اين پرونده داشته باشد. در حالي که خانواده مهسا براي اعلام نظر کميسيون پزشکي لحظه شماري مي کردند متخصصان برخلاف گزارش اوليه پزشکي قانوني اعلام کردند پزشک معالج در مرگ دختر جوان مقصر است.

اين گزارش نشان مي داد اين پزشک حين برداشت توده هاي چربي از شکم متوفي به روده وي آسيب زده و باعث ورود عفونت به شکم اش شده و در نهايت مرگش را رقم زده است. اين گزارش حاکي از آن بود که پزشک معالج صلاحيت انجام اين عمل را داشته اما نکات لازم را در انجام عمل جراحي رعايت نکرده و بنابراين متهم به قتل شبه عمد مهساست. برپايه اين گزارش هم اکنون اين پزشک به نام بهروز با قرار وثيقه آزاد و قرار است به زودي به اتهام قتل شبه عمد در جلسه دادگاه از خود دفاع کند.

منبع: خراسان