[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
عکسبرداری ممنوع!


وزیر صنایع و معاونانش با رئیس مجلس دیدار کردند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
بدون شرح(البته با تشکر از جناب ندیمی نفر وسطی) بازیکنان و مربیان سپاهان در پی پیروزی مقابل ابومسلم نماز شکر به جای آوردند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
خوب چه اشکالی داره، خدا از خودمون دیگه می شه نماز هم بدون وضو و حتی به صورت جماعت خوند. پلس در عملیاتی ضربتی خرده فروشان مواد مخدر را دستگیر کرد.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
والا اگر خورده فروش اینه خدا رحم کنه به بنکدار و عمده فروش. رویانیان کنفرانس خبری برگزار کرد.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
رویانیان: آخه خدا خیرت بده چرا تابلو بازی درمیاری، آخه آدم برای خودش می نویسه محترم؟ تو فکر تلخندو نکردی؟ قربون ایرانی ها برم که همیشه شگفتی ساز هستن و از همه چی استفاده سوپر بهینه می کنن.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
مخصوصاً در امور خلاف و خطرناک، مخترع موتورسیکلت تو خواب هم نمیدید همچین استفاده ای از اختراعش بشه. تصویر زیر مربوط به اسلحه های گرانقیمت و جواهر نشان است.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
خوش به حال مقتول این اسلحه ها، اون دنیا ازش بپرسن با چی مردی میگه با اسلحه 1 تریلون دلاری! یک درخت 200 ساله در بوشهر قطع شد.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
دیگه وقتی راهی جز شمردن تعداد دایره ها برای تعیین سن درخت وجود نداشته باشه همینه دیگه اول می برن و می کَنَن و بعد میشمُرن! به شکارچیان گربه در کوی دانشگاه تهران پاداش داده می شود.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
کجا هستن اون مدعیان تساوی حقوق زن و مرد، آخه این انصافه؟!