میخواستم روشی رو یاد بگیرم که بشه یه زیرنویس srt رو به خود فیلم چسباند و بدون نیاز به اینکه دیگر زیرنویس در کنار فیلم باشد با اجرای خود فیلم زیرنویس هم به صورت داخلی و چسبیده به تصویر خود فیلم نمایش داده شود.

ممنون