4 روش برای تمیز کردن شیشه ها
1- برای شفافیت و براقی شیشه ها در روزهای ابری شیشه ها را بشوئید. اشعه های آفتاب شیشه ها را خیلی سریع خشک می کند و باعث ایجاد لکه روی آنها می شود.

2- کارگران شرکت های نظافتی که به صورت حرفه ای این کار را می کنند از آب تمیز و یک اسفنج برای تمیز کردن شیشه ها استفاده می کنند و برای بوجود نیامدن لکه روی آنها آب را مرتب عوض می کنند.

3- زمانیکه شیشه ها را تمیز می کنید ، پنجره را بگشایید و شیشه را از دو طرف پاک کنید.اگر این کار را انجام دهید ، می توانید ببیینید لکه در کدام طرف شیشه وجود دارد ، بنابراین وقت تان را برای پیدا کردن جای لکه ها بیخود هدر نمی دهید.

4- اگر دسترسی به بخش بیرونی شیشه برای تان سخت است ، از یک وسیله دسته بلند استفاده کنید. پارچه ای دور آن بپیچید و با اسپری روی شیشه را تر کرده و با پارچه آن را پاک کنید. پارچه راروی شیشه فشار ندهید ، فشار پارچه خیس روی شیشه باعث ایجاد لکه می شود.