[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


زمان آماده سازی:
کمتر از ۳۰ دقیقه


زمان پخت:
۳۰ دقیقه تا یک ساعت


نوع خوردنی:
مرباجات


وعده:
ناهار


منطقه / قومیت:
ایرانی


مناسبت:
همیشگی


مواد اولیه

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


كلم قرمز
سركه
نمك

گام ۱

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


كلم را خرد كنيد

گام ۲

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


يك شيشه دردار برداشته و كلم ها را درآن بريزيد

گام ۴

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


كمي نمك به آن اضافه كنيد

گام ۵

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


سركه را نيز درآن بريزيد طوري كه كاملا روي كلم ها را بپوشاند

گام ۶

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


در شيشه را بگذاريد

گام ۷

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


در جاي خنك نكهداري و بعد از 5- 7 روز آن را سرو كنيد