شاید شنیده اید که گوشی همراه نشانه ی شخصیت آدم ها نیست ،اما علم روانشناسی فرضیه دیگری دارد. گوشی همراهی که می خرید و هر روز و هر لحظه با شماست نشان دهنده ی شخصیت و سلاقه شماست.

۱)موبایل های قدیمی :
آدم هایی که گوشی های اسقاطی شان را عوض نمی کنند یا بعد از خراب شدن هر بار عین همان را می خرند ،آدم هایی بی حوصله اند که دوست ندارند چیز تازه ایبیاموزند.

۲)گوشی های به شدت مدرن:
گوشی هایی با انواع واقسام کارکردها – صاحبان این گوشی ها یا به شدت عدم اعتماد به نفس در ارتباط برقرار کردن با افراد دارند یا به علت نداشتن تخصص قابل عرض ،برای نشان دادن خود از گوشی همراه کمک می گیرند.

۳)گوشی های بزرگ:
آدم هایی فراموشکار ،بی توجه یا به شدت شلخته ،برای فراموش نکردن تلفن همراهشان مجبورند گوشی بزرگ انتخاب کنند.

۴)گوشی همراه خیلی کوچک:
نشانه ی شخصیت دوباره –آدم هایی که در ظاهر می خواهند اوج تمکن و توانایی خود را با گوشی همراهشان نشان دهند. اما در نهایت چیزی برای پنهان کردن دارند.(قابلیت پنهان شدن گوشی در جیب!!!)

۵)گوشی های رنگی:( با ظاهر شاد و اغراق آمیز)
آدم هایی با درون کوچک و به شدت احساساتی ،نشانه ی کمبود محبت و توجه،گر چه رنگ آن ها به رنگ های دلمرده و زشت رایج برتری دارد.۶)گوشی های خوش دست:
گوشی هایی با حجم مناسب و بهترین طراحی برای در دست گرفتن در مدتی طولانی- مخصوص آدم های اجتماعی و پر کار که نیازی برای نشان دادن گوشی همراه به عنوان برچسب شخصیتی ندارند.

۷)گوشی های ساده اما گران قیمت:
این دسته گوشی ها ،در رده گوشی های مدرنند،گرچه صاحبان آن ها نسبت به صاحبان گوشی های مدرن اصالت بیشتری داشته و قابل اعتماد ترند.

۸)گوشی های باز و بسته شو(flip phone):
تمایل به تحت کنترل داشتن همه چیز
همیشه نگرانند که نکند اشتباهی به کسی زنگ بزنند.

۹)گوشی های مستطیل و سنگین و بدون در(candy bar style phone):
این گوشی ها صاحبانی ساده زیست،سنت گرا و کم خرج دارند.

۱۰)گوشی های بسیار کوچک و به ویژه صورتی رنگ(pink rouzr phone):
صاحبانی دنباله رو مد که از مورد توجه دیگران قرار گرفتن نگرانی ندارند.