طالعبيني:فکر کرديد چه رنگي هستيد؟

در صورتيکه تاريخ تولد شما در :

• بين دوم دي ماه تا 11 دي ماه باشد رنگ شما قرمز است
• بين 12 دي ماه تا21 دي ماه باشد شما نارنجي هستيد
• بين 22 دي ماه تا 4 بهمن ماه باشد شما زرد هستيد
• بين 5 بهمن تا 14 بهمن ماه باشد شما صورتي هستيد
• بين 15 بهمن تا 19 بهمن ماه باشد شما آبي هستيد
• بين 20 بهمن تا 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستيد
• بين 30 بهمن تا 9 اسفند ماه باشد شما قهوه اي هستيد
• بين 10 اسفند تا 20 اسفند باشد شما کبودي رنگ هستيد
• بين 21 اسفند تا 29 اسفند باشد ليمويي هستيد
• اول فروردين ماه باشد سياه هستيد
• بين دوم فروردين تا 11 فروردين باشد ارغواني هستيد
• بين 12 تا 21 فروردين باشد شما سرمه اي است
• بين 22 فروردين تا 31 فروردين باشد نقره اي هستيد
• بين يکم ارديبهشت تا 10 ارديبهشت باشد سفيد هستيد
• بين 11 ارديبهشت تا 24 ارديبهشت باشد شما آبي هستيد
• بين 25 ارديبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائي رنگ هستيد
• بين 4 خرداد تا 13 خرداد باشد شما شيري رنگ هستيد
• بين 14 خرداد تا 23 خرداد ماه باشد شما خاکستري هستيد
• بين 24 خرداد تا دوم تير ماه باشد شما رنگ خرمائي هستيد
• سوم تير ماه باشد رنگ شما خاکستري است
• بين 4 تير ماه تا 13 تير ماه باشد شما قرمز هستيد
• بين 14 تير ماه تا 23 تير ماه باشد شما نارنجي هستيد
• بين 24 تير ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستيد
• بين 4 مرداد ماه تا 13 مرداد باشد شما صورتي هستيد
• بين 14 مرداد تا 22 مرداد باشد شما آبي هستيد
• بين 23 مرداد تا يکم شهريور باشد شما سبز هستيد
• بين 2 شهريور تا 11 شهريور باشد شما قهوه اي هستيد
• بين 12 شهريور تا 21 شهريور باشد شما کبود رنگ هستيد
• بين 22 شهريور تا 31 شهريور باشد شما ليموئي هستيد
• متولدين يکم مهر ماه زيتوني هستند
• بين 2 مهر تا 11 مهر ماه ارغواني هستيد
• بين 12 مهر تا 21 مهر ماه شما رنگ سرمه اي داريد
• بين 22 مهر ماه تا يکم آبان ماه شما نقره اي هستيد
• بين 2 آبان تا 20 آبانماه باشد شما سفيد هستيد
• بين 21 آبانماه تا 30 آبانماه باشد رنگ شما طلائي است
• بين يکم آذر ماه تا 10 آذر ماه باشد شما شيري رنگ هستيد
• بين 11 آذر ماه تا 20 آذر ماه باشد شما خاکستري هستيد
• بين 21 آذر تا 30 آذر باشد شما خرمائي رنگ هستيد
• متولدين اول ديماه نيلي رنگ هستند

معني رنگها


قرمز
با نمک و دوستداشتني، مشکل پسند اما هميشه عاشق.......و
اينطور بنظر ميرسد که مورد محبت نيز باشيد. با روحيه و
بشاش اما در همان زمان ميتوانيد بد اخلاق هم شويد
قادريد با مردم بسيار خوب و با ملاطفت برخورد کنيد و اين
همان عشقي است که ميتواند در راهي که در پيش داريد
همراهتان باشد
آدمهايي را که راحت صحبت ميکنند دوست داريد اين آدمها
باعث ميشوند احساس راحتي بيشتري داشته باشيد.

شيري رنگ
اهل رقابت و بازي دوست. دوست ندارد ببازد
ولي هميشه بشاش است.
شما قابل اعتماد و امين هستيد و خيلي علاقه داريد وقت
خود را بيرون بگذرانيد، با دقت عشقتان را انتخاب ميکنيد
و بسادگي عاشق نمي شويد اما وقتي او را يافتيد تا مدتهاي
طولاني دوستش خواهيد داشت.

نيلي
شما بيشتر متوجه نگاهتان هستيد و استانداردهاي بالائي در
انتخاب عشق داريد. هر راه حلي را با دقت و تفکر انتخاب
مي کنيد و بسيار بندرت مرتکب اشتباه احمقانه ميشويد
دوست داريد رهبر باشيد و به راحتي مي توانيد دوستان جديد
پيدا کنيد.

خاکستري
جذاب و فعال هستيد، شما هرگز احساستان را پنهان نمي کنيد
و هر آنچه را که درونتان است آشکار مي سازيد. اما ضمنا
ميتوانيد خودخواه هم باشيد. مي خواهيد مورد توجه باشيد و
نمي خواهيد بطور نا برابر با شما برخورد شود. ميتوانيد
روز مردم را روشن کنيد. شما ميدانيد در زمان مناسب چه
بگوييد و خوش اخلاق هستيد.

سبز
خيلي خوب با افراد تازه کنار مي آييد. در واقع آدم
خجالتي اي نيستي اما گاهي اوقات با کلماتت به عواطف مردم
آسيب مي رسانيد. دوست داريد تا مورد توجه و علاقه کسي
باشيد که دوستش داريد ولي اغلب تنهاييد و به انتظار فرد
مورد نظرت مي مانيد.

طلائي
شما ميدانيد چه چيزي درست و چه چيزي نادرست است. آدم
بشاشي هستيد و زياد بيرون ميرويد. بسيار سخت ميتواني فرد
مورد نظرت را پيدا کني اما وقتي او را يافتي تا ساليان
متمادي دوباره عاشق نمي شوي.

صورتي
شما همواره در تلاشيد تا در هر چيزي بهترين باشيد و دوست
داريد به سايرين کمک کنيد. اما به سادگي قانع نمي شوي.
داراي افکاري منفي هستيد و در جستجوي عشقي شورانگيز
مانند آنچه در قصه هاست هستيد.

زرد
شما شيرين و بيگناهيد ، مورد اعتماد بسياري از مردم ،
و داراي رهبريتي قوي در ارتباطاتتان هستيد. شما خوب تصميم
ميگيريد و انتخاب درستي در زمان مناسب مي گيريد. همواره
در افکار داشتن روابط عاشقانه بسر مي بريد.
خرمائي
باهوشيد و ميدانيد چه چيزي درست است. ميخواهيد همه چيز
را مطابق ميل خود کنيد که گاهي ميتواند بدليل عدم توجه
به نظر ديگران مشکل ساز باشد. اما در مورد عشق صبور
هستيد. وقتي فرد مورد نظرتان را يافتيد برايتان دشوار
است فرد بهتري پيدا کنيد.

نارنجي
در مقابل اعمالتان مسئوليت پذير هستيد، مي دانيد چگونه
با مردم رفتار کنيد. همواره اهدافي براي دستيابي به آنها
داريد و حقيقتا براي رسيدن به آنها تلاش ميکنيد ، فردي
آماده رقابت هستيد. دوستانتان برايت بسيار مهم هستند و
قدر آنچه را که داريد ميدانيد، گاهي اوقات واکنشتان
زيادي شديد است و علت آن نيز احساساتي بودنتان است.

ارغواني
اسرار آميز هستيد، بهيچوجه خودخواه نيستيد ، زود و آسان
نظرتان جلب ميشود. روزتان با توجه به خلقتان ميتواند
غمگين يا خوش باشد. بين دوستان محبوب هستيد اما ميتوانيد
دست به عمل احمقانه اي نيز بزنيد ، بسادگي امور را
فراموش ميکنيد. بدنبال شخصي هستيد که قابل اعتماد باشد.

ليموئي
آرام هستيد، اما بسادگي عصباني مي شويد. به آساني حسادت
مي ورزيد و در مورد چيزهاي کوچک اعتراض ميکنيد، نمي
توانيد به يک کار بچسبيد اما داراي شخصيتي هستيد که
اعتماد و علاقه همه را جلب ميکند.

نقره اي
خيال پرداز و بامزه ايد ، دوست داريد چيز هاي جديد را
بيازماييد. علاقه داريد خود سازي کنيد و بسادگي مي
آموزيد، براحتي ميتوان با شما صحبت کرد و شما نصايح خوبي
ميدهيد. وقتي موضوع دوستي است متوجه ميشويد نمي توان به
کسي اعتماد کرد، اما وقتي دوستان واقعي خود را يافتيد تا
پايان عمر به آنها اعتماد ميکنيد.

سياه
شما يک مبارز هستيد و داراي انگيزه ايد. اما تغيير در
زندگي را نمي پسنديد. زماني که تصميمي گرفتيد، روي
تصميمتان تا مدتها پاي مي فشاريد. زندگي عشقي شما نيز
توام با مبارزه است و مثل همه نيست.

زيتوني
شما روشن قلب و آدم گرمي هستيد. همراه خوبي براي فاميل و
دوستانيد. خشونت را نمي پسنديد و ميدانيد چه چيزي درست
است. شما مهربان و بشاش هستيد اما بسادگي به مردم حسادت
نورزيد.

قهوه اي
فعال و ورزشکاريد ، براي ديگران مشکل است که به
شما نزديک شوند. زماني که متوجه ميشويد نمي توانيد به
چيزي که ميخواهيد دستيابيد ،‌ بسادگي تسليم شده آنرا رها
ميکنيد.

آبي
اتکا به نفس کمي داريد و خيلي ايرادي هستيد. هنرمند
هستيد و دوست داريد عاشق شويد ، اما ميگذاريد عشقتان از
دستتان برود چون در اين مورد از مغزتان فرمان ميگيريد نه
از قلبتان.

سرمه اي
شما جذابيد و عاشق زندگي خود هستيد ، نسبت به همه
چيز داراي احساسي قوي هستيد و خيلي زود گيج ميشويد
زماني که از دست شخص يا اشخاصي عصباني مي شويد برايتان
مشکل است آنها را ببخشيد.

سفيد
شما آرزو و اهدافي در زندگي داريد زود حسادت مي ورزيد
نسبت به ديگران متفاوت و گاهي اوقات عجيب هستيد اما همه
اين حالت شما را دوست دارند.

کبود
احساسات شما بسادگي و ناگهاني تغيير ميکند اغلب تنها
هستيد ، مسافرت را دوست داريد. انسان صادقي هستيد ولي
حرف مردم را زود باور ميکنيد.