دختران يا زناني كه در معرض دود سيگار قرار مي‌گيرند حتي زماني كه خودشان سيگاري نباشند، بيشتر با مشكلات ناباروري مواجه خواهند شد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، پژوهشگران هشدار دادند: دود سيگار به توان بارور شدن زنان آسيب وارد مي‌كند.

بر اساس اين گزارش، تماس با دود سيگار چه در كودكي و چه در بزرگسالي مشكلات قابل توجهي را درسيستم باروري زنان بوجود مي‌آورد و خطر سقط جنين نيز در آنها افزايش مي‌يابد.


دانشمندان مركز پزشكي دانشگاه روچستر براي مطالعه در اين زمينه يك تحليل همه‌گير شناسي روي بيش از 4 هزار و800 زن غير سيگاري انجام دادند.

نتايج اين تحليل گسترده نشان داد: وقتي زنان در دوران كودكي يا نوجواني روزانه شش ساعت يا بيشتر در تماس با دود سيگار باشند، در مقايسه با زناني كه در اين قبيل محيط‌ها نبوده‌اند 68 درصد بيشتر با مشكلات بارداري مواجه مي‌شوند.

اين زنان معمولا به سختي باردار مي‌شوند و حتي پس از بارداري يك بار يا بيشتر جنين خود را سقط خواهند كرد.

اين پژوهش در نشريه «كنترل دخانيات» به چاپ رسيده است.

بر اساس اين تحقيق از هر پنج زن چهار نفر در طول زندگي خود در تماس با دود سيگار قرار مي‌گيرند كه اين امر اغلب به دليل زندگي كردن با افراد سيگاري رخ مي‌دهد.

نيمي از زنان در خانواده‌هايي بزرگ مي‌شوند كه والدين آنها سيگاري هستند و دو سوم زنان در طول تحقيق فوق در تماس با دود سيگار بوده‌اند.

بر اساس بررسي‌ها بيش از 40 درصد از اين زنان به هنگام باردار شدن با مشكل مواجه شدند. براي مثال مشكل ناباروري آنها بيش از يكسال طول مي‌كشيد و يا به طور مكرر دچار سقط جنين مي‌شدند.