باسلام

این اولین پست بنده در این انجمن هستش !!!

در این پست سعی میشه نقاظ ضعف و مثبت و مشخصات کامل لبتاب خود به همراه عکسی از محیط لبتاب گذاشته شود !!!

موفق باشید