ترشي پوست پرتقال

مواد لازم :

سركه 1 ليتر
نمك قدري
پوست پرتقال 400 گرم
فلفل قدري
پوست نارنج قدري

طرز تهيه :
پوست پرتقال يا نارنج بدون گرفتن قسمت سفيدي آن دو بار در آب مي جوشانيم و 24 ساعت در آب سرد مي گذاريم بماند و گاهي آب آنرا عوض مي کنيم تا تلخي آن کاملا گرفته شود . بعد پوستها را روي پارچه پهن مي کنيم تا رطوبت آن از بين برود بعد آنرا از چرخ رد مي کنيم و مقداري سرکه بطوريکه روي پوستها را بگيرد روي ان مي ريزيم و چند جوش مي دهيم تا سرکه کاملا به خورد پوستها برود و کمي غليظ شود ، مقدار کمي نمک و فلفل در آن مي ريزيم و خوب مخلوط مي کنيم .
ممکن است به اين ترشي مقداري خلال پرتقال يا نارنج تلخي گرفته اضافه کنيم ، در اين صورت وقتي پوستهاي تلخي گرفته را چرخ کرديم با کمي خلال مخلوط مي نمائيم و مي جوشانيم .