تمبر هندي 100 گرم
آب ليمو يا آب نارنج 3/1 پيمانه
خرماي بدون هسته 200 گرم
سماق 1 پيمانه
ادويه ترشي ، نمك ، فلفل

طرز تهيه:

سماق رادر يك ليوان آب سرد خيس گذاشته بعد از آن كه رسوب كرد آن را صاف مي كنيم و تمبر را در آب ولرم مي گزاريم كه يك ساعتي بماند و آن را نيز صاف كرده و با اب ليمو با خرماي بدون هسته روي گاز گذاشته و چند جوش كه زد سير كوبيده را به ان مي افزاييم.