کارشناسی ارشد و دکتراسال 90
هدف این طرح هدایت و سمت دهی به طرح های تحقیقاتی دانشگاه ها و به سمت کاربردی شدن و حل مسائل و مشکلات جامعه و افزایش انگیزه مبتکران و محققان میباشد
سازمان های مرتبط
سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان ها
شامل:
فعالیت های تحقیقاتی کلیه سربازان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترادر محدوده این مصوبه قرار میگیرند
طرح های اولویت دار
تحقیقاتی که دارای اهمیت و کاربرد در نیروهای مسلح بوده یا زمینه ساز برای پروژه های دفاعی باشد و یا موجب انتقال علم و فناوری به حوزه دفاعی باشد
شرایط عمومی
پایان نامه هایی که نظری بوده و دربر گیرنده مطالعات کتابخانه ای باشد و یا اینکه علاوه بر ان نمونه ازمایشگاهی نیز داشته باشد برای مقطع دکترا حداکثر 9 ماه و برای مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 6 ماه کسر خدمت خواهد داشت
پایان نامه ها و طرح هایی که علاوه بر شرایط فوق منجر به ساخت نمونه صنعتی و تولیدی نیز بشوند در مقطع دکترا حداکثر 12 ماه و در مقطع کارشناسی ارشد 9 ما از خدمت سربازی انها کسر میگردد
مراحل پیگیری
مراجعه به دفاتر بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان ها
تکمیل فرم تک برگی و شناسنامه طرح و ارائه به سازمان استان
ذکر کسر خدمت بعنوان حمایت درخواستی مبتکر
ضمیمه نمودن نامه اعلام نیاز یک سازمان نظامی به نتیجه طرح(در صورت وجود)
ارسال مستندات از سازمان استان به سازمان بسیج علمی کشور
ارجاع طرح توسط مسئول سازمان بسیج علمی به مرکز حمایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]