ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: اطلاع از وضعیت و پیش بینی آب و هوای بیش از 40.000 شهر دنیا در گوشی های تلفن همراه با Epocware Handy Weather v7.0

پیام شما

پایتخت ایران چه نام دارد ؟