ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: اینتل در مورد سیستم-روی-یک-چیپ‌های 22 نانومتری با Tri-Gate برای ابزارهای موبایل صحبت کرد

پیام شما

پایتخت ایران چه نام دارد ؟