ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: فرض کنید المپیک توی ایران بــود (طـنــز)

پیام شما

پایتخت ایران چه نام دارد ؟