ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: صداهای کاملاً مشابه در زبان فارسی!!! (جالبه!)

پیام شما

پایتخت ایران چه نام دارد ؟