دوستان یه مشکل پیدا کرده انجمنم اونم اینه که وقتی پست رو میزارم پستم میره زیر پاسخ سریع به عکس نگاه کنید ولی بعد اینکه صحفه رو رفرش میکنم درست میشه چه کار کنم این مشکل بر طرف بشه وقتی قالب رو عوض...