یکی از نیازهای دانشجویان در هنگام تحصیل مبحث تحقیق و ترجمه می باشد . در ترجمه دانشجو باید تسلط کافی به زبان و رشته مورد نظر و همچنین سرعت بالا در تایپ داشته باشد .موسسه خدمات پارس 68 با کادری مجرب و...