بسم الله الرحمن الرحيم
باسلام خدمت مديريت محترم
اينجانب مدير وب سايت وب گپ از شما دعوت ميکنم به جهت انجام مصاحبه و پاسخ به سوالات ما
از اونجايي که سايت وب گپ به جهت مصاحبه با مديران برتر...