من طراحی سایت در مشهد انجام می دهم. برای طراحی یک سایت مذهبی چه استراتژی هایی را پیشنهاد می دهید؟