آیا ظرفیت مدارس تیزهوشان در سال های مختلف یکسان می باشد؟

نمایش نسخه قابل چاپ