• آواتار kami66
  دیروز, 22:19
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش افترافکت در انجمن کاردستی/صنایع دستی
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 14 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-19-2019, 20:44
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش طراحی لباس در انجمن مباحث عمومی
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 17 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-18-2019, 23:20
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش افترافکت در انجمن آموزش
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 21 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-17-2019, 19:18
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن اخبار
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  1 ارسال پاسخ | 19 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-16-2019, 21:10
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن دانلود فیلم آموزشی و مستند
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 22 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-15-2019, 19:08
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش افترافکت در انجمن دانش و فناوری
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 16 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-14-2019, 17:41
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن سری 60 ورژن 3 , Symbian 9.1 - 9.2 - 9.3
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 23 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-13-2019, 23:50
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش طراحی لباس در انجمن آموزش ها
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 22 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-12-2019, 22:58
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن مطالب طنز
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 28 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-10-2019, 23:25
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن مسائل مربوط به گرافیک سه بعدی
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 32 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-10-2019, 00:39
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن عکس گوناگون
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 23 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-08-2019, 21:56
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن آموزش
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 33 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-08-2019, 00:37
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن آموزش ها
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 23 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-06-2019, 20:39
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش افترافکت در انجمن آموزش ها
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 21 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-03-2019, 22:35
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش افترافکت در انجمن مباحث عمومی
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 29 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-02-2019, 20:05
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش افترافکت در انجمن مباحث عمومی بادا
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 35 بازدید )
 • آواتار kami66
  03-01-2019, 18:34
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن فیلم و سینما
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 42 بازدید )
 • آواتار kami66
  02-28-2019, 19:03
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان آموزش عکاسی دیجیتال در انجمن سیستم های مدیریت محتوا
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 36 بازدید )
 • آواتار kami66
  02-27-2019, 22:52
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان برگزاری کلاس های آموزشی در انجمن مباحث عمومی/نرم افزار/بازی
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 42 بازدید )
 • آواتار kami66
  02-26-2019, 19:49
  kami66 یک موضوع را اغار کرده با عنوان برگزاری کلاس های آموزشی در انجمن مباحث عمومی
  برگزاری کلاس های آموزشی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب آموزش عکاسی دیجیتال آموزش طراحی لباس آموزش افترافکت آموزش طراحی و دوخت جهت شرکت در...
  0 ارسال پاسخ | 26 بازدید )
No More Results
درباره kami66

اطلاعات عمومی

درباره kami66
آنتی ویروس شما:
AVG
سیم کارت:
091
مرورگر شما:
Firefox
سیستم عامل:
Apple-Blue
مدل گوشی:
HP ipaq rw6815
تیم مورد علاقه شما:
Ac-Milan
جنسیت:
Pesar
کشور:
Iran

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
20
میانگین پستها در طول روز
0.87
تمام تشکر ها
تمام تشکر ها
0
 • تشکر شده 0 بار در 0 پست
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
دیروز 22:19
تاریخ عضویت
02-26-2019
معارفه ها
0