مکالمه بین امیر علی96 و banozk

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. بر بوم دل تنگ خودم آه کشیدم در فکر تو بودم که رخ ماه کشیدم.... در حسرت دیدار تو ای ماه مجسم رنگی به تماشا زدم و آه کشیدم
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1